Urgent work. Cleaning a 3d Mocap Animation of duration 4 minutes in Motion Builder software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view]

Download the above file and clean first 20 seconds of animation and send me the sample in order to select the bidder. 4 minutes of duration one single character dancing mocap animation has to be cleaned within 10 days time. Urgent work. Software used should be motion builder. For any doubts just pm me..Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online