Đã đóng

Voice Over, explainer video under 60-90s / male US voice

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €613 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hello,

We are looking for an animator to create a 60-90-second motion graphics video for NetLicensing, with male US voice over, at the quality of these examples:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

This is a trial run... if you are successful you will be brought on to other future projects.

In order to be qualified, please provide sample videos created by you.

Please start your bid with #netlicensing hashtag to show, that you read entire requirements; bids without hashtag will be rejected.

Thank you,

NetLicensing Team

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online