Đã đóng

Wedding Animation Video

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 CAD / hour
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I am the best man for a friend who is getting married. I'd like to hire somebody to create a 2-3 minute long animation that illustrates the story of how they met and their relationship. The animation style should be black line figures on white background and resemble the bride and groom through photos I'll provide. I will do a voice over telling their story so we will have to work together on the timing of each scene.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online