Window height and width needed - open to bidding

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I need height and width of glass in a partition, and the quantity of partitions (or at least their total length- its the two sides of a building).

Details:

1. Partition Type F2 needs RF Window Film. Partition Details on G5.100. what is the height of the glass?

2. F2 found on [url removed, login to view] Construction Plan - Level 02: need the length of the F2 partitions.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online