Đã đóng

Do You Specialise in Animation for Music Videos + TV Cartoons?

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł2256 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł750 - zł2250 PLN
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Looking for someone to help create a series of animated musical videos.

1. Can you create videos combining live action with animation? Something like:

- Kaczuszki [url removed, login to view]

- Woogie Boogie [url removed, login to view]

- Mucha w mucholocie [url removed, login to view]

or better?

2. Can you create videos with animation only? Smething like:

- Gruszka [url removed, login to view]

- Kot [url removed, login to view]

- Wesoło gra lokomotywa [url removed, login to view]

- Cztery słonie [url removed, login to view]

The final product will be in the Polish language. I will provide you:

- text in Polish (with English translation so you know what you are doing)

- video materials typically shot in green screen

- sound files

any other technical materials needed to get the job done.

Critical Additional Abilities:

a. Speed: Work quickly. Deliver great materials on time, every time.

b. Do as many edits as required to satisfy the client - WITHOUT COMPLAINTS - as long as the issues involved are clearly specified and time-coded.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online