Đã đóng

3d or 2d animation company

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21547 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I want to create a 3d animation or 2d animation,with 30 episodes,and each episode duration will not be less than 7-15 min

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online