car mat animation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹12500 - ₹37500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Before you BID please see the link as under

[url removed, login to view]

This is the animation of our own product. we have created this animation before and would now like to continue and complete the animation. We want the same quality and realistic animation for 40 sec.

If you are capable then only submit your bid along with the samples

the project will be divided into 4 parts 10 sec each and each 10 sec will be for USD 130.

Please all terms are clear and fix

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online