Đã đóng

car mat animation

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹28141 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Before you BID please see the link as under

[url removed, login to view]

This is the animation of our own product. we have created this animation before and would now like to continue and complete the animation. We want the same quality and realistic animation for 40 sec.

If you are capable then only submit your bid along with the samples

the project will be divided into 4 parts 10 sec each and each 10 sec will be for USD 130.

Please all terms are clear and fix

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online