Còn mở

cartoon animation - 21/04/2017 22:00 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $484 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are 3D Animation, Animation, Caricature & Cartoons and Motion Graphics. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $750 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online