Đã đóng

create a brand intro

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £179 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Would like to create a short clip to use as a brand intro that will be used with all our company videos. The intro should incorporate our company logo, be HD quality and be impactful.

Our company showcases Virtual Reality simulators and the clip would need to show our brand essence. You can take a look at our website which is another project that may need some work on. - [url removed, login to view]

Expectations - 1-3 days to be completed.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online