Đã đóng

creating a technical simulation video

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2611 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 CAD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hello, my name is Jon.

I'd like to create an animated video of a dump site proposal for my employer. The video would show the truck coming into site, dropping the load & the material going through the proposed system.

Below is a link to a video which is very similar to what i am looking for.

[url removed, login to view]

Thank you

Hamilton, Canada

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online