Đang Thực Hiện

Design game levels (3D)

similar game :

[login to view URL]

Design all 8 levels with high resolution .

You must have game design experience , demo must be required

Kĩ năng: 3D Animation, Thiết kế 3D, 3ds Max, Flash 3D, Thiết kế trò chơi

Xem nhiều hơn: game design company, actionscript game design, web mini game design, sms game design, game design concept, app store game design, video game design logos, logo game design, game design client server

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) SAHARANPUR, India

ID dự án: #10722581