Đã hoàn thành

2D explainer video/animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi three60animation với giá €550 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

we need animated video/2D explainer video for the web page by which we are offering all types of services (electricity, constructing, translating, legal consulting, IT services,...). If someone needs a service he comes to our web page where he gets the cheapest contractor (it works as auction where he chooses the duration of the auction and location of the place where the service will be done ) in our base of categories. they can also communicate with the help of the forum in live. at the end of the auction the costumer gets the data of the contractor and the contractor gets the data from costumer. it works similar as my-hammer.de. when the service is completed the costumer must put the grade regarding to quality, price and the response. we would like to have the combination of styles in the links ([url removed, login to view] and [url removed, login to view] and [url removed, login to view] ) . our page is [url removed, login to view] if there is a possibility we would like to have voice over in slovenian language. if not english will be good and we will do it in our language afterwards.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online