Đã Đóng

Làm mô hình 3D

làm các hình 3D cho các chương trình cần thiết nhất tạo nên một trang web thực

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: web animation 3d, jquery mysql l, free adult l, website l, websites l, synonyms antonyms l, ti n l, l`oreal products xian china, thi web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8974685

7 freelancer đang chào giá trung bình $490 cho công việc này

redahaidour

hello sir i can work on your project please see my work on this link thank you [login to view URL]

$555 USD trong 10 ngày
(27 Nhận xét)
5.6
crazypixelteam

Our Portfolio = https://www.freelancer.in/u/crazypixelteam.html Dear sir we promise you that we can give you exactly what you want we read your job description please massage me inbox we want to see your files, we ar Thêm

$250 USD trong 4 ngày
(40 Nhận xét)
5.4
warezshop

Proposal Anda adalah peluang pertama Anda (dan mungkin satu-satunya) untuk menciptakan kesan pertama yang baik kepada pemberi kerja! Pastikan bahwa Anda: Mengerti keperluan proyek mereka. Menjelaskan bagaimana kea Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
navjot53

Hey!!! I Navjot, Today I actually have discovered this job in freelancer, and I’m terribly considering your job together with these talents. I actually have glorious encounter in graphics, emblem, brochure and banner Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
Kavstudio

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$611 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
meOw0914

I may not be the best, but I will try my best to give you the best work. We can discuss the details so that we can proceed and finish it. I will do it on sketch-up and using v-ray render then photoshop for the fina Thêm

$350 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0