Đã đóng

make a 3d design of a building with environnement starting from a architect plan

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $277 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

i am involved in a realestate project and would like to know how it would cost to have a 3d design that could be as close as possible to reality from 4 side of building with environnement of it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online