10 minute job, I think: Fix Max 3D texture import issue

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

In FBX review my obj looks perfectly fine ([url removed, login to view]), but in Max 3D, it looks very strange ([url removed, login to view]).

I need somebody to teamviewer my computer and show me how to quickly fix this issue. Perhaps I just need to set some settings in Max.

Please don't bid over 10 US$.

Thank you very much.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online