Đã đóng

10 minute job, I think: Fix Max 3D texture import issue

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €28 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

In FBX review my obj looks perfectly fine ([url removed, login to view]), but in Max 3D, it looks very strange ([url removed, login to view]).

I need somebody to teamviewer my computer and show me how to quickly fix this issue. Perhaps I just need to set some settings in Max.

Please don't bid over 10 US$.

Thank you very much.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online