Đã Đóng

Làm mô hình 3D

Lên ý tưởng 2d và hoàn thiện sản phẩm bằng phầm mềm 3d

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: thi ngoc hoa, compare pdf`s, busines card`s designess, thi web, forex learning video`s, list email id`d india, template company`s profile, craig`s list post

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8581432

8 freelancer đang chào giá trung bình $410 cho công việc này

udayd75

A proposal has not yet been provided

$526 USD trong 10 ngày
(69 Nhận xét)
6.5
marthakprashant

Hey, I saw your job description and yes, I am very positive for this project. Secondly, I am very quick in providing outputs, and updates. I will surely sound beneficial to you because of *24 hours avaibility, *Regular Thêm

$318 USD trong 3 ngày
(82 Nhận xét)
5.6
ctaborda

Hi, I have a high capacity 3D platforms, an experience of 5 years, which can help with this project, I would be attached to this project and work with you .... I have great capacity in modeling, texturing, animation, c Thêm

$442 USD trong 3 ngày
(75 Nhận xét)
6.0
dreamsnaper

A proposal has not yet been provided

$315 USD trong 5 ngày
(55 Nhận xét)
5.6
zebracaro

Contact đi bạn ơi... .

$555 USD trong 10 ngày
(52 Nhận xét)
4.8
saurabhminocha

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
jongwuan

+ THÔNG TIN CÁ NHÂN Nguyễn Hồng Quân Sinh ngày: 01-06-1991. Địa chỉ: Hà Nội. + PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC: Uy tín, chuyên nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo. + CHUYÊN MÔN: - Hơn 3 năm kinh nghiệm trong việc Thêm

$555 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinhjansen

I've been working with Solid Works since my university. I have 1 year working experience as a project engineer. I have large experience working as an Engineer Developer and 3D designer for many companies and proje Thêm

$333 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lethetrong

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0