Đã đóng

simple 3D stencil designs

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

We require 3D stencil designs for using with a 3D pen. We have a list of some of the objects we would like to be created into an easy to use 3D stencil design. These designs are to be used as a template when using a 3D pen. We have some sample designs you can follow as a requirement for our needs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online