simple 3D stencil designs

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

We require 3D stencil designs for using with a 3D pen. We have a list of some of the objects we would like to be created into an easy to use 3D stencil design. These designs are to be used as a template when using a 3D pen. We have some sample designs you can follow as a requirement for our needs.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online