Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $439 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

HI:

I'm producing a 10 minute short on littering and am doing an Indigogo campaign to raise the money. On the video for the promo and for some social media we are doing I need a crumpled up brown paper to be modeled, textured and delivered as an obj file. We will animate the bag. We've got a site up where you can see what we need here.

[url removed, login to view]

Also, we've uploaded the psd used to make the bag you'll see on the website.

Looking for someone who help bring the bag to life.

Thanks,

Kevin.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online