Do some 3D Modelling

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

HI:

I'm producing a 10 minute short on littering and am doing an Indigogo campaign to raise the money. On the video for the promo and for some social media we are doing I need a crumpled up brown paper to be modeled, textured and delivered as an obj file. We will animate the bag. We've got a site up where you can see what we need here.

[url removed, login to view]

Also, we've uploaded the psd used to make the bag you'll see on the website.

Looking for someone who help bring the bag to life.

Thanks,

Kevin.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online