Còn mở

Do some 3D Modelling

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $162 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I need the attached image in 3D fbx and obj format for VR. Please bid only if you can make it look like the attached image.

Freelancer must be available for [text hidden] communication.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online