Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã được trao cho GinoGiampaolo với giá $290 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

NEED 3 D Kiosk design 3D for coffee shop ice cream and chocolate 4X4 SQM in commercial area

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online