Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $74 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I am designing a label and ant to have it mocked up on a 3D rendered bottle to my spec. There will be a number of variations with different coloured liquids inside once the initial design is approved by my client.

Photo of actual bottle attached.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online