Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rupya với giá $30 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have 2 parts I would like to be drawn into cad format and also so I can have it 3D printed , i just need the file so I can get them made, i can provide the size

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online