Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Realistic nature map to be used for 3d mobile game.

Screenplay of the game:

A truck transportation game. Player carries some gods on his trailer. There are several obstacles on the game. Player has to carry gods without harm and climb over the mountains to get them where to go.

Required features:

Realistic objects,

Mud,

obstacles,

Stones,

rocks,

mountains,

Trees and more to make the map realistic.

Example game: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online