Do some 3D Modelling

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

Realistic nature map to be used for 3d mobile game.

Screenplay of the game:

A truck transportation game. Player carries some gods on his trailer. There are several obstacles on the game. Player has to carry gods without harm and climb over the mountains to get them where to go.

Required features:

Realistic objects,

Mud,

obstacles,

Stones,

rocks,

mountains,

Trees and more to make the map realistic.

Example game: [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online