Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €166 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Hi!

I need to design a 3d character. In the specific is a puppets of Elk. I need some renders in different poses. I've already have a pic of it and how it should like. I would like that this characters has it's own style.

The timeline is about one week starting from today.

Regards,

Gian

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online