Do some 3D Modelling

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 62

Mô Tả Dự Án

Hi!

I need to design a 3d character. In the specific is a puppets of Elk. I need some renders in different poses. I've already have a pic of it and how it should like. I would like that this characters has it's own style.

The timeline is about one week starting from today.

Regards,

Gian

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online