Do some 3D Modelling or animation

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I need a 3D model of my barbell. It has only 3 internatl gears and two, 120 bearing handles. A 3D model or animation would be fine. Please go to instagram and search strongtheory1 and look at the last two videos so you an see gears and bar in action. It would be nice to see an "insided view" of the gears and how they connect the handles, or maybe an exploded view. It only needs to be 4-6 seconds long. Longer if it doesnt cost extra.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online