Đã hoàn thành

Do some 3D Modelling or animation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mq7869 với giá $250 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a 3D model of my barbell. It has only 3 internatl gears and two, 120 bearing handles. A 3D model or animation would be fine. Please go to instagram and search strongtheory1 and look at the last two videos so you an see gears and bar in action. It would be nice to see an "insided view" of the gears and how they connect the handles, or maybe an exploded view. It only needs to be 4-6 seconds long. Longer if it doesnt cost extra.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online