Đã Đóng

Do some 3D Modelling

Ứng dụng 3D vào dạy học từ vựng tiếng anh.

Chuyển hình vẽ và các ý tưởng đã có sẵn thành các đối tượng 3D chuyển động.

Các hình ảnh và ý tưởng xem tại website: [url removed, login to view]

Hùng Vũ - [url removed, login to view]

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #12244492

4 freelancer chào giá trung bình₫58260234 cho công việc này

₫55263157 VND trong 30 ngày
(171 Nhận xét)
7.3
Shroomstudios

Hello, We are Shroom Studios specializing in Animation, VFX, and Advertising. We have a pool of some really wonderful and talented artists for 3d Production. After learning about your project, I'm confident that ou Thêm

₫69444444 VND trong 8 ngày
(103 Nhận xét)
7.0
vw2082690vw

Xin chào ! Bạn có thể mô tả các hoạt động của 3D ? Bạn có thể gửi một ví dụ để dễ dàng hình dung ra ý tưởng của bạn Cảm ơn !

₫50000000 VND trong 30 ngày
(72 Nhận xét)
6.1
IdeasNcreations

Services of a professional and experienced designer are available who is expert in delivering quality and creative designs. Send me a text to start the discussion on your project

₫58333333 VND trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.1