Đã Hủy

Spherical Image

Create a full 360 degree around and 180 degree top to bottom photograph. This photograph is referred to as a "Spherical" image.

360-degree panoramic images
Raw Spherical panorama shoots

Kĩ năng: Photoshop

Xem nhiều hơn: spherical image format, spherical panorama app, inside canterbury cathedral, 360 sphere images, sphere objects examples, spherical image definition, spherical image viewer, spherical images warwick castle, create design text fonts add image online, text image create php, php image create script, create custom linux debian iso image, image create php circle, php image create lines, php image create curved text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bayside, United States

ID dự án: #15187989

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0