Thiết kế Pop Up (Có animation) Game 2D

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế popup mới cho game. Popup có thể có animation, số lượng: 10-15

Đã có ý tưởng và hình demo, cần thiết kế pop up theo style hiện có của game.

Inbox để biết thêm chi tiết.

Link demo: [url removed, login to view]

3D Animation Sản xuất hoạt họa

ID dự án: #12031646

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫2222222 cho công việc này

trandung0501

I am NEW to Freelancer but I expertise in this field What I Expertise in: PowerPoint presentations, Infographics, Illustrations, Logos, Ebooks, Brochures, Flyers, Posters, Business Cards, Corporate Identity, Social Thêm

₫2222222 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0