Đã đóng

video editing

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $522 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I would like to develop a short explainer video of around two minutes in length. A have a few videos as examples, made by my competitors. But I am looking for something better. Here are a few examples. : [url removed, login to view]+marketing

There will be three versions of the video : English, French and Spanish. Also, one with only text, that I can replace myself, at will, in different languages of my choosing.

If things go well, on all fronts, we will develop more in the future short animated videos in the future. This job is confidential. In the sense that once it is complete, I do not want to divulge it in the examples on your profile.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online