Đã hoàn thành

video editing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aiadv với giá $250 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

Hi there. I have 6 short videos (between 4 and 13 mins each) that I have recorded with a green screen background. I need the clips edited to appear as professional as possible. This will involve changing the background colour, inserting a title slide (which I have), trimming the start and end, inserting a few bullet points in places, use of transitions, etc.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online