video editing

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 92

Mô Tả Dự Án

Hi there. I have 6 short videos (between 4 and 13 mins each) that I have recorded with a green screen background. I need the clips edited to appear as professional as possible. This will involve changing the background colour, inserting a title slide (which I have), trimming the start and end, inserting a few bullet points in places, use of transitions, etc.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online