Đã đóng

I would like to hire a 3D Animator

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $304 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hunt City is a virtual city, where a human being can browse through the streets.

Individuals can look at shopping windows and decide in which district to go. The city itself should look like similar to Tokyo inspired by the three major districts: Shibuya, Ginza and Shinjuku. The person can chose in between overview, where the individual can click on the city districts and then drag (like on google maps) him or herself into a street. In the street the individual can walk through the streets.

I am a Istituto Marangoni Paris Student who is working on a business plan for her Master in Business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online