Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3789 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Must show examples of animated animals to be considered. Short 30s 3d animation of a family of mooses (3) for use in realtime engine. Walking, idling, eating, reacting to changes in environment. Medium to close camera. Script and environment exists already. Realistic animation using references as far as possible. High demand on ground contact and no sliding. Mesh is ready, rig it yourself. Delivered in Fbx format.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online