Đã đóng

I would like to hire a 3D Modeller

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $101 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

This is a pretty simple project. I want a 3d file for a positive and a negative of a basic shape. A dome that is [url removed, login to view]" diameter by .50" center. The total diameter of the piece is [url removed, login to view]" What I basically want is to make a mold of a resonator guitar cover plate. I will attach a photo of what one looks like.

The center hole I would want [url removed, login to view]"diameter

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online