Đã đóng

I would like to hire a 3D Modeller

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am an aspiring director and 3D Animator. I have been working on a passion project for a year and have finished scripting and creating concept art for this project. It will be a full-length film and will include a good amount of characters and sets. I have completed the sets and have decided that in order to get work done more efficiently I will need help from another 3D Modeler. I am looking for someone who can create human/human-like characters that I can animate in Autodesk Maya. I will provide character concept art as well as descriptions of each character to help with creating and modeling. If anyone is interested in creating these models for this project contact me and I will send you more information. Thank you all for your time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online