Đã đóng

I would like to hire a 3D Modeller

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €161 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Hello Modellers

We are looking for a 3 d modeller ho can make from a step 3d file a low poly quad OBJ model where we can make a clean seaming around the objects for texturing .We work in Blender for the texturing .

We need a partner for this type of work on a frequently basis .

With Regards Stefan

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online