I would like to hire a 3D Modeller

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 69

Mô Tả Dự Án

Hello Modellers

We are looking for a 3 d modeller ho can make from a step 3d file a low poly quad OBJ model where we can make a clean seaming around the objects for texturing .We work in Blender for the texturing .

We need a partner for this type of work on a frequently basis .

With Regards Stefan

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online