Đã Hủy

3d low poly cars -- 2

I need a 50cars, all cars are different. for example what you have to make in 3d, I will give $7 per car.

Kỹ năng: Thiết kế 3D

Xem thêm: low poly cars maya, low poly cars blogspot, low poly cars, free low poly cars, free low poly spaceship, free low poly door, design model low poly, low poly

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) chennai, India

Mã Dự Án: #14891150

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

corperbayo6

I will do good job 4 u

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0