Đã đóng

Application of typeface on existing 3D model

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €59 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hi, I need someone who can apply a

small logo-type on an existing 3D-model ( STP file ). The surface is

curved but the logo has to be even. In order to award a freelancer

I need confirmation of receiving an invoice for the job. Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online