Đã Đóng

Architectural Drafting using Chief Architect Software Version x9

Convert pdf's and hand drawings of existing architectural plans to BIM Chief Architect software models, transfer into a layout. Need basic plans, floor plan(s), roof plan, foundation plan, etc.

Kỹ năng: 3D Modelling, CAD/CAM, Soạn thảo

Địa điểm: Grass Valley, United States

Xem thêm: chief architect drafting freelancer, chief architect drafting help, convert psd html layout, convert psd wordpress layout, software architect istanbul, software architect strong personality, convert table css layout, rational software architect seam, convert friendster myspace layout, vietnam software architect, convert website blogger layout, convert html php layout, software architect rio janeiro, photoshop architectural layout, convert myspace friendster layout

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #13789092

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0