Đã đóng

3D Content Auditor

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $640 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am wanting some one to check files for me. Specifically:

Revit

ArchiCAD

3DS Max

So the right candidate needs to be proficient in most softwares and have a lot of 3d knowledge.

I need this turned around quickly.

Ideally some one who understands the European 3d modelling software would be great.

The objects are BIM files.

Skills necessary

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online