3D Content Auditor

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I am wanting some one to check files for me. Specifically:

Revit

ArchiCAD

3DS Max

So the right candidate needs to be proficient in most softwares and have a lot of 3d knowledge.

I need this turned around quickly.

Ideally some one who understands the European 3d modelling software would be great.

The objects are BIM files.

Skills necessary

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online