Đã hoàn thành

Convert STEP file from 15/16 to 6/7

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abdullahelmasry với giá $11 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

HI, i need a STEP file convert from a recent version to an old version. We need to be able to open it in Solid Edge ST5. The current file is15/16 version and we require 6/7 version.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online