Convert STEP file from 15/16 to 6/7

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

HI, i need a STEP file convert from a recent version to an old version. We need to be able to open it in Solid Edge ST5. The current file is15/16 version and we require 6/7 version.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online