Đã hoàn thành

3D Design To CAD FORMAT - STEP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi handsketcher với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need a quick item to be designed.

here is the material for reference -

[url removed, login to view]

IMAGES:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online