Đã đóng

FTIR modelling

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €39 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Looking for modeling service for an AIT FTIR analyzer. Got lab results and spectrums, but need to update/enhance the existing analyzer model(s).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online