Đã đóng

Game Project

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $509 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Raven-Wyre Studios is looking to bring on a few new hands to work on a upcoming project. The studio is looking for individuals who know or are interested in learning the following skills:

Programming (C# preffered)

3D Modeling

Concept Artwork

Asset Development

Level Design

Story & Character Development

As well as a few other positions. Please contact me via email or text first, and calls are ok on weekends.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online