Đã hoàn thành

Interior Design - 3D Model

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tariqislamdz với giá $330 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need interior design 3D drafter for my a home renovation project for a client. I need someone who is experienced and is able to accurately follow my design instructions to produce 3D images of home design, lighting and furniture.

The project requires drawing for a 2 floor apartment including living room, dining room, hallway (upstairs and downstairs), kitchen, 3 bedrooms and 1 study.

I am willing to pay USD 30 - 50 per room depending on complexity.

Please share a couple of images from past project as reference.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online