Đã đóng

3D Jewelry Modelling

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $217 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $250 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

I need 3d modelling of some jewellery pieces.

7-10 rings

7-10 earrings/part of an earring

7 bangles

2-4 necklaces

The design will be provided by photo or drawing.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online