3D Jewelry Modelling

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 64

Mô Tả Dự Án

I need 3d modelling of some jewellery pieces.

7-10 rings

7-10 earrings/part of an earring

7 bangles

2-4 necklaces

The design will be provided by photo or drawing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online