Prepare freeform surfaced CAD models for 3D printing

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

Hi! I have parts to a model that need rework to allow them to print in ABS. The design is made in freeform with polygons and requires changes to surface dimensions to improve the fit between parts. The parts also need to be made free of mesh errors. I can provide additional details on request if needed. I'm eager to hear from you if you have experience blending freeform and parametric CAD models, and designing for 3D printing. Feel free to use the word 'colorful' somewhere in your reply so that I can know you've read my project description. :-)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online