Đã hoàn thành

Prepare freeform surfaced CAD models for 3D printing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CarlosDI với giá $120 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hi! I have parts to a model that need rework to allow them to print in ABS. The design is made in freeform with polygons and requires changes to surface dimensions to improve the fit between parts. The parts also need to be made free of mesh errors. I can provide additional details on request if needed. I'm eager to hear from you if you have experience blending freeform and parametric CAD models, and designing for 3D printing. Feel free to use the word 'colorful' somewhere in your reply so that I can know you've read my project description. :-)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online