Stacking 112 2D images to create 3D diagram with Tecplot

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

There are 112 data files (.dat) which has to be stacked using Tecplot to form a 3D diagram.

Use Tecplot 360 EX to stack 2D vectors

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online