Character modelling

Đã hoàn thành Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Mình chỉ cần đơn giản head, hand, foot modelling dựa trên ảnh nhân vật có sẵn. Model đơn giản có thể follow bằng video của trường, không yêu cầu model phức tạp

3D Modelling 3D Animation Tạo hình 3D Maya

ID dự án: #22155429

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

Được trao cho:

anaya8777

Hello, I read your job details carefully and i understand that you need to make a Character modelling.i'm very much confident to reach your expectation and give you 100% satisfaction and quality work. i have fiv Thêm

$75 AUD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2

4 freelancer chào giá trung bình$139 cho công việc này

stargateinfotech

Hello.I am Ready to work on your project. I have more than 10 years experience in 3D architectural modeling , visualization of interiors and exteriors,product modling and animation,3d charector modeling and animation. Thêm

$150 AUD trong 5 ngày
(56 Nhận xét)
5.8