Đóng

Design a house floor plan

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $404 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Searching for a house floor plan designer. I am building

the house on 200m^2 . The house will be 2 levels plus the ground level.

ground level:

2 bed rooms, each one has dressing room and bathroom.

living room with 1/2 bathroom.

guest room with dining room and bathroom

round stairs

level 1:

master bedroom ( with dressing room and bathroom).

3 bed rooms each one has dressing room and bathroom.

small bar

living room

level 2:

only 1 bedroom with dressing and bathroom

living room.

and huge balcony.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online