Đã đóng

designing a pipeline including bend by solidworks and then convert it to Ansys for investigations.

Dự án này đã được trao cho Deep0001K với giá $166 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $500 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Designing a pipeline of a specific real material and designing data by solidworks and then convert it to Ansys program and do investigations and simulations for different properties to end up with the best material, pressure(friction), corner bend degree and best methods to avoid corrosion inside pipeline.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online